Leverantörsinformation


Kontaktinformation för leverantörer

För dig som är leverantör presenterar vi här en översikt och kontaktinformation för respektive bolag som utgör avtalspart.

Vår logistiska process har två avtalsparter gentemot leverantörer beroende på om distributionen sker direkt till någon av våra butiker inom ÖoB AB eller om det sker till vårt centrallager som drivs i Runsven AB.

Avtalspart vid leverans till vårt centrallager i Skänninge:
Runsven AB
Box 143, 596 23 Skänninge
Besöksadress: Borgmästargatan 23, Skänninge
Telefon: 010-250 00 00
Fax: 0142-422 10
Org.nr: 556117-5893

Avtalspart vid leverans direkt till någon av ÖoB AB:s butiker:
ÖoB AB
Box 143, 596 23 Skänninge
Besöksadress: Borgmästargatan 23, Skänninge
Telefon: 010-250 00 00
Fax: 0142-422 10
Org.nr: 556439-8120

Faktureringsadress ÖoB AB:
ÖoB AB
Fakturaavdelningen
FE 80
838 80 Hackås

Faktureringsadress Runsven AB:
Runsven AB
Fakturaavdelningen
FE 79
838 80 Hackås

Erichs Communications