Från lanthandel till koncern
– en resa via tältvaruhus och stora affärer i Kina

Historien om Runsvengruppen tar sin början 1948. Det var nämligen då som den blott 24-årige Rune Svensson bestämde sig för att köpa en egen lanthandel i Mariedamm i norra Östergötland.

Verksamheten växte snabbt och lanthandeln blev snart bara en plattform för den driftige entreprenören. Stora partier inhandlades direkt från fabrikerna och Rune sålde snart både via postorder och turnéer runt landet. När efterfrågan höll i sig öppnades de första egna varuhusen, först ut var Linköping 1961.

En ny era inleds i Skänninge

Då lokalerna inte längre räckte till köpte Rune Svensson 1957 en stor fastighet i Skänninge. Flyttlasset gick året därpå och en ny era inleddes. Med tiden skulle både egen tillverkning och en omfattande grossistverksamhet byggas upp på den nya hemvisten.

Nu fick också Runes entreprenörsanda blomma ut på allvar. I Tyskland hittade han ett stort cirkustält som han hyrde och monterade upp vid Svinesund, precis vid riksgränsen till Norge. I ett slag hade Europas största tältvaruhus skapats. Tilltaget gav eko i tidningarna på båda sidor av sundet och blev startskottet till en generell utbyggnad av gränshandeln.

Resor till Kina på 1950-talet

Pressad av konkurrenterna sökte sig Rune Svensson utomlands för leveranser av varor. Första resan till Asien genomfördes redan 1959. Då var handeln med Kina ännu relativt outvecklad och Rune fann en guldgruva av möjligheter att göra billiga inköp. Parallellt med affärerna i Asien utvecklades handeln med de östeuropeiska länderna och allt fler länder runt om i världen tillkom. Allt resande gjorde det svårt att få tiden att räcka till och 1977 lämnade Rune över vd-skapet till nästa generation, men fortsatte att vara aktiv i företaget under många år.

Vågad satsning att köpa ÖoB Överskottsbolaget

Butikskedjorna Storcks, Storckens och Engelbrektsbodarna förvärvades med några års mellanrum samtidigt som de egna Bonusvaruhusen blev allt fler. En av de viktigast milstolparna i företagets historia återstod dock. År 1992 köptes Överskottsbolaget med dess då nio varuhus. Det var en riskfylld satsning med tanke på omfattningen, men samtidigt ett logiskt vägval inför framtiden.

Ny strategi och satsning på tillväxt

Med de nya varuhusen fick Runsven en ny plattform att agera utifrån. Genom att samordna delar av sortimenten mellan ÖoB Överskottsbolaget och de befintliga butikskoncepten kunde stordriftsfördelar utnyttjas. Med kompletterat utbud växte efterfrågan från kunderna snabbt, vilket gav underlag för att öppna nya varuhus. Från ursprungligen nio varuhus växte kedjan snabbt till dagens mer än 100 etableringar. Onekligen en spännande utveckling från den lilla lanthandeln i norra Östergötland.